a
coinnet
coinnet

Yeni yazılım ürünleri serimizin yanı sıra Triall topluluğundan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, platforma özgü yardımcı program belirteci TRL’nin temel belirteç ekonomisini gözden geçirmeye karar verdik. Bu makalede, TRL token ekonomisini nasıl geliştirmeyi hedeflediğimizi ve revize edilmiş bir token ekonomik modelinin Triall topluluğuna ve TRL token sahiplerine hangi önemli avantajları sunduğunu açıklayacağız.

Giriş

Triall’ın Crucial Data Solution (CDS) ile son ortaklığının bir sonucu olarak, artık müşterilerimize gerçekten uçtan uca bir yazılım platformu sunabiliyoruz. Bu platform, CDS tarafından dünya çapında 7500’den fazla klinik araştırmaya yardımcı olmuştur. CTMS, EDC, ePRO, eConsent, RTSM, eSource, eTMF, Giyilebilir Entegrasyon, EHR’den EDC’ye, Payments Manager ve otomatik tıbbi kodlama yazılımı bunlardan bazılaıdır.

Triall, klinik araştırma verilerinin kalitesini, güvenilirliğini ve güvenilirliğini artırmak için blockchain ile entegre Doğrulanabilir Kanıt API’lerini platforma yerleştirdi ve platformun üzerine ek blockchain tabanlı API’ler ve mikro hizmetler oluşturacak.

👉 Triall ekosistemindeki müşterilere satılan tüm yazılım ürünleri, revize edilmiş token ekonomik modelimizi kullanarak TRL tokeni içerecektir. Şimdi temel odak noktamız, yeni müşteriler çekmek, yeni klinik denemeler yapmak ve küresel TRL token ekonomisini büyütmek.

Şimdi revize edilmiş token ekonomimizin temelini oluşturan temel ilkeleri, platform ücretlerini ve iki token mekanizmalarını açıklayalım.

TRL Token Ekonomisi V2

1.Token Ekonomisi İlkeleri

Başlangıçta, TRL token ekonomisi, yazılım abonelik ücretlerinin TRL cinsinden periyodik ön ödemesi etrafında inşa edildi. Bu belirteçler daha sonra kademeli olarak hizmet sağlayıcıya (Triall veya Triall ekosisteminde hizmet sunan diğer herhangi bir satıcı) serbest bırakıldı ve sonraki her yeni kullanım dönemi için yenilenmesi gerekiyor. Bu sistemin temel ilkeleri, her aktif çalışma için TRL’yi kilitleyerek ve iki tokenli sistemin bir parçası olarak TRL’yi yakarak istikrarlı bir pazar yaratmaktı.

Bu temel ilkelere bağlı kalsak da, mevcut sistemin TRL piyasalarının likiditesine doğrudan katkıda bulunmadığını, token akışını, arz ve üzerindeki etkileri görselleştirmede zorluklar sunduğunu gözlemliyoruz. Topluluğumuzdan gelen girdileri dinleyerek, temel ilkelerini geliştirmek için token ekonomik modelimizi revize ettik.

Revize edilen ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

(1) Triall Platformuna erişmek için TRL’yi kilitlemek;

(2) İki tokenli sisteme erişmek için TRL’yi yakmak;

(3) TRL token piyasasının likiditesini artırmak için TRL’yi kullanmak;

(4) Topluluğa, aktif klinik denemeler ve ilgili belirteç ekonomisi hakkında gelişmiş bilgiler sağlamak.

Bu yeni modeli ve faydalarını aşağıdaki bölümlerde anlatmaya çalışacağız.

2.TRL Platform Ücreti

İleriye dönük olarak, Triall eKlinik Platformunu kullanan her müşteriden, fiyatlandırma modelinin bir parçası olarak her aktif klinik araştırma için standart bir ücret alınacaktır. Bu ücrete TRL Platform Ücreti adı verilir. Bu ücretin yüksekliği müşterinin tipine, müşterinin yeniliğine, çalışmanın boyutuna ve süresine, satın alınan eKlinik solüsyonların sayısına, kar marjına, hizmet sağlayıcı ve çalışmanın toplumsal etkisine bağlı olacaktır.

Şu anda TRL Platform Ücreti için çalışma başına 6 katman şeklinde ayırıyoruz:

1- Yakut: 5,000,00$

2- Safir: 10.000,00$

3- Zümrüt: 15,000.00$

4- Elmas: 20.000,00$

5- Çift elmas: 25.000,00$

6- Kurumsal: 25.000,00$ – 50.000,00$

Örneğin, Endüstri ve Akademi, farklı fiyatlandırma stratejilerini garanti edebilir. Triall, ilk çalışmalarının ücretini düşürerek yeni müşterilere aktif olarak yatırım yapabilir. Daha fazla sayıda site ile daha uzun çalışmalar daha yüksek ücretlerle sonuçlanacaktır. Daha fazla eKlinik çözümün satın alınması, daha yüksek ilgili ücretlerle sonuçlanacaktır. Şirket büyüdükçe, başlangıç / yatırım aşamalarından daha yüksek ücretler talep edecektir. Örneğin, kimsesiz çocukların hastalığıyla ilgili çalışması yürütülüyorsa bu, ilişkili hasta topluluklarını desteklemek için daha düşük ücretler gerektirebilir.

TRL Platform Ücreti, her yeni klinik çalışması için geçerlidir ve TRL token ekonomisini güçlendirmeyi amaçlar. TRL Platform Ücretinin %65’i tüm çalışma süresi boyunca kilitlenecek, %17,5’i kalıcı olarak yakılacak ve ücretin %17,5’i Triall tarafından kendi hazinemizden ek %17,5 ile eşleştirilmesi için kullanılacaktır. Aşağıda Şekil 1’de açıklandığı gibi, TRL token piyasasının likidite derinliğini artırmak hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, Lock and Liquidity tokenleri hizmet sağlayıcı tarafından geri alınabilir. Ancak yakılan tokenler geri alınamaz.

🔒 Kilitleme: TRL Platform Ücretinin %65’i, daha sonra iki tokenli sisteme uygun olarak tüm çalışma süresi boyunca (tahmini ortalama 21 ay) kilitlenen TRL tokenleri geri almak için kullanılacaktır. Her çalışma için TRL tokenlerini kilitleyerek, dolaşımdaki arzı düşürerek daha istikrarlı bir token piyasası oluşturuyoruz.

🔥 Yakma: TRL Platform Ücretinin %17,5’i TRL’yi geri almak için kullanılır ve ardından kalıcı olarak yakılır. Bu yakma, iki tokenli sisteme erişim için bir ücrettir. Her çalışma için TRL tokenlerini yakarak toplam arzı düşürerek daha istikrarlı bir pazar oluşturuyoruz.

🌊 Likidite: TRL Platform Ücretinin %17,5’i, TRL işlem çiftlerinden birinin karşı çifti tokenini satın almak için kullanılır. Triall ayrıca kendi hazinesinden TRL tokenleri olarak aynı (USD) tutarı taahhüt edecek ve esasen likidite üzerindeki etkileri ikiye katlayacak (+17.5). Her iki token da daha sonra TRL token piyasasının derinliğini artırmak için kullanılır ve tüm çalışma süresi boyunca kilitlenir. Böylece likidite derinliğini artırarak daha az değişken bir TRL token piyasası yaratıyoruz.

🔍 Geliştirilmiş şeffaflık: Topluluğumuz, yazılım satışlarının TRL token ekonomisini nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgi edinmek istediklerini de belirtti. Bu nedenle, yeni eklenen klinik deneylerle ilgili düzenli sosyal medya ve web sitesi güncellemelerimize ek olarak, Triall, geliştirilmiş şeffaflık ve içgörünün ötesinde, TRL tokenlarının incelenmesi, satın alınması, yakılması ve saklanması için kullanılan cüzdanları halka sunacaktır.

eTMF olan ürün sunumu ve TRL platform ücretinin bir istisnası vardır. Bu uygulama aynı zamanda bağımsız bir ürün olarak da mevcuttur ve hem müşteri başına model hem de çalışma başına model altında sunulur. TRL platform ücreti bu durumda duruma göre değerlendirilecek, ancak diğer TRL platform ücretleri ile uyumlu olacaktır.

3. İki tokenli sistem

İki tokenli sistemi başlatmak için Triall, kendi rezervinden 5.000.000 TRL’lik bir Klinik Deneme Hazinesi kuracak. Bu hazinedeki tokenlar, iki tokenli sistemdeki herhangi bir oynaklığı dengelemek için bir tampon görevi görür. Piyasadan satın alınanlar da dahil olmak üzere bu hazinedeki tüm tokenlar artık dolaşımdaki arzın bir parçası değil. Aşağıda iki tokenli sistemin mekanizmaları hakkında bir açıklama bulunmaktadır.

Her yeni çalışma başlatıldığında, TRL platform ücretinin %65’i, iki tokenli sistem mekaniğinin bir parçası olarak TRL’yi geri almak için kullanılacaktır (%17,5 yakmaya ek olarak). Bu TRL, Klinik Araştırma Hazinesi içinde tutulur.

Karşılığında, çalışma cüzdanı Klinik Araştırma Hazinesinden TRL Platform Ücretinin %65’ine eşit T-CRED alacaktır. Bu T-CRED, çalışma süresinin tamamı boyunca kilitlenecektir.

T-CRED’in sabit fiyatı 1 USD’dir (ancak herhangi bir borsada listelenmeyecektir). Klinik Araştırma Hazinesi aracılığıyla TRL’ye itfa edilebilir olduğu için değerini korur. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, T-CRED, o zamanki mevcut piyasa fiyatı üzerinden TRL’ye çevrilebilir.

Tutarlar değişebilir.

4. Arz ve talep için çıkarımlar

T-CRED tekrar TRL’ye dönüştürüldüğünde (tamamlandığında/çalışma sonunda), TRL’nin piyasa değeri (ABD Doları cinsinden ölçülür) ilk dönüşümün gerçekleştiği ana göre artmış veya azalmış olabilir. Oysa T-CRED’in fiyatı (USD cinsinden) sabit kalıyor. TRL fiyat hareketi, TRL için T-CRED kullanıldığında alınan TRL tokenlarının sayısını etkileyecektir.

📈 -TRL değeri artarsa, çalışma cüzdanı başlangıçta satın alınandan daha az TRL tokeni alacaktır. Bu, Klinik Araştırma Hazinesinin genel dengesini arttırır.

📉 TRL değeri düşerse, çalışma cüzdanı başlangıçta satın alınandan daha fazla TRL tokeni alacaktır. Bu, Klinik Araştırma Hazinesinin genel dengesini azaltır.

Pratikte bu, Klinik Araştırma Hazinesindeki TRL arzının bir denge noktası etrafında dolaşacağı anlamına gelir. TRL tutarı, çalışma T-CRED kullanımları için makul bir şekilde ödenmesi gereken tutarı aşarsa, Klinik Araştırma Hazinesi içindeki TRL, gerekli olması beklenen miktara ulaşılana kadar yakılacaktır. Bu, toplam TRL arzını düşürür. Tam tersi, Klinik Araştırma Hazinesinin bakiyesi T-CRED itfalarını ödemek için yetersizse, bakiyeyi tamamlamak için toplam arzı artıracak yeni TRL tokenleri oluşturulacaktır.

👉 Ancak Triall’in, başlangıçtaki arzını asla aşmamayı hedeflediğimiz için iki tokenli sistemi enflasyondan ziyade deflasyon şansını destekleyecek şekilde tasarladı ve kullanıyor. Bu tür mekanizmalar şunları içerir: Klinik Araştırma Hazinesini 5.000.000 TRL fazlalık ile başlatmak (kendi rezervimizden), her yeni çalışma için iki tokenli sisteme erişim için yerinde %17,5’lik bir yakım olması, süresi dolan çalışmalara büyüme tahminleri doğrultusunda, istikrarlı ve büyüyen yeni klinik araştırma akışının sağlanması. Triall ayrıca T-CRED’in TRL’ye dönüşümünü kilit açma süresinin ötesinde erteleme veya Klinik Araştırma Hazinesini kendi rezervleriyle yeniden tamamlama seçeneğine sahiptir.

Bu yakımın tam olarak ne kadar olacağı şu anda tahmin edilemez. Ancak süregelen bir temelde değerlendirilecek ve o sırada belirlenecektir.

Gelecek belirteç yardımcı programı

Bu makalede açıklanan token ekonomisi, Triall Ekosisteminin bir parçası olarak eClinic yazılımının satışına yöneliktir. Bu, TRL belirtecinin faydasının ve değerinin arkasındaki temel itici güç olsa da, Triall zaman içinde yeni ürünler ve özellikler geliştirerek TRL belirtecine ek yardımcı program eklemeyi düşünüyor. Bu nedenle, belirteç ekonomisi ve faydası değişime ve iyileştirmelere tabidir ve sürekli olarak yeniden değerlendirilir.

Triall Hakkında

Triall, klinik deneyleri güvenli hale getiren ve kolaylaştıran blockchain ile entegre yazılım çözümlerinden oluşan bir dijital ekosistem oluşturarak Web3’ü tıbbi araştırmalara getiriyor. Triall’ın çözümleri, klinik deneyleri müdahalelere karşı dayanıklı hale getirir ve klinik deney süreçlerinde yer alan birçok izole sistem ve taraf arasında güvenli ve verimli entegrasyonlar sağlar. Triall’ın yazılımı, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak ve gerçek endüstri sorunlu noktalarını çözmek için klinik deney uzmanlarıyla birlikte oluşturulur.

Web sitesini ziyaret edin: https://www.triall.io

Twitter: https://twitter.com/triallofficial

Telegramhttps://https://t.me/triall_tr

Telegram kanalımızı takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımız için de buraya tıklayabilirsiniz. Günün başka bir önemli haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.